فارغ التحصيلان سال 86 به بعد
کساني که دفترچه اقساط بانک تجارت دارند
دانشجويان درحال تحصيل
جهت استفاده از طرح بخشودگی جرایم به شرح زیر اقدام نمایید
1-ورود به پورتال دانشجویی
2- انتخاب گزینه بدهی توسط درگاه بانک
3-انتخاب گزینه پرداخت دفترچه
4-انتخاب گزینه مانده بدهی طرح بخشودگی 100 درصد جریمه
 
 
جهت دریافت اسامی دانشگاه ها و کارشناسان پاسخگو به مشکلات طرح بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط کلیک نمایید
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دانش آموختگاني که داراي دفترچه اقساط بانک ملي بوده و يا فارغ التحصيل قبل از سال 86 مي باشند از طريق سامانه سجاد به پرونده خود دسترسي يابند