ورود کاربر

  ###-######-#    
   
با توجه به تغییرات سیستم رمز عبور کلیه کاربران به همان کد ملی اولیه با اعمال خط تیره بین آن تغییر یافت
alertنام کاربري و يا کلمه عبور وارد شده اشتياه ميباشد

توجه
کد ملي را به فرمت زير وارد نماييد
123-123456-1
کلمه عبور  در ابتدا همان کد ملي به  فرمت بالا مي باشد که بعد از ورود تغيير دهيد
در صورت فراموشي کلمه عبور با اداره رفاه دانشگاه محل تحصيل خود تماس بگيريد

تاريخ روز

آذر _ 1394


06