ورود کاربر

  ###-######-#    
   
Captcha حاصل جمع
alertنام کاربري و يا کلمه عبور وارد شده اشتياه ميباشد نام کاربري و يا کلمه عبور وارد شده اشتياه ميباشد
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام

توجه کد ملي را به فرمت زير وارد نماييد
123-123456-1
کلمه عبور  در ابتدا همان کد ملي به  فرمت بالا مي باشد که بعد از ورود تغيير دهيد
در صورت فراموشي کلمه عبور با اداره رفاه دانشگاه محل تحصيل خود تماس بگيريد

ثبت نام دانشجويان در سايت


تاريخ روز

آذر _ 1395


13