بازپرداخت

an image

نمایش بدهی ها و اقساط مربوطه و همچنین مشخص کردن اقساط پرداخت شده و اقساط پرداخت نشده و همچنین کارمزد مربوط به وامها و امکان پرداخت اقساط از طریق درگاه بانک ملی

مقاطع تحصیلی

an image

مشاهده مقاطع تحصیلی ثبت شده در سیستم و همچنین نمایش کلیه بدهی های مربوط به خوابگاه ،بدهی های مربوط به وام و بدهی های مربوط به بیمه

پروفایل

an image

مشاهده مشخصات شخصی مانند : شماره پرونده ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، نام ، نام خانوادگی ، محل تولد و ...0

ورود کاربر

  ###-######-#    
   
alertنام کاربری و یا کلمه عبور وارد شده اشتیاه میباشد

توجه
کد ملی را به فرمت زیر وارد نمایید
123-123456-1
کلمه عبور  در ابتدا همان کد ملی به  فرمت بالا می باشد که بعد از ورود تغییر دهید
در صورت فراموشی کلمه عبور با اداره رفاه دانشگاه محل تحصیل خود تماس بگیرید

تاریخ روز

مرداد _ 1394


07